Πολιτική απορρήτου

Ορισμοί
Σε αυτή την πολιτική οι όροι “DataDiggers”, “δικό μας”, “δικό μας”, “εμείς”, “εμάς”, “εταιρεία” αναφέρονται σε Data Diggers Market Research S.R.L., μια εταιρεία εγγεγραμμένη στη Ρουμανία με τον αριθμό J23/915/2015, ΦΠΑ ID RO34246710, η οποία εδρεύει στο Buzesti οδός, αριθμός 75-77, 9ος όροφος, διαμέρισμα αριθμός 5, πρώτο τομέα, 011 013, Βουκουρέστι.

Οι όροι “μέλος της επιτροπής”, “εσάς”, “σας”, “δικό σας”, “του”, “της”, “αυτούς”, “δικό τους” αναφέρονται σε σημερινά μέλη του πάνελ DataDiggers.

Ένα μέλος μιας online panel είναι κάποιος που εγγραφεί στο ηλεκτρονικό πάνελ μας συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ και κάνοντας κλικ στο “Εγγραφή” κουμπί κάτω από αυτή. Κάνοντας κλικ στο ίδιο κουμπί, μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνει το είδος των πληροφοριών, με την οποία μπορεί να προσδιοριστεί ένα άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χώρο εργασίας, φυσική διεύθυνση, κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται, είτε στο στάδιο της εγγραφής του πίνακα ή αργότερα, κατά τη διάρκεια του χρόνου που είναι μέλος του πίνακα μας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφέρεται σε κάθε λειτουργία που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση πληροφοριών, η χρήση, η ευθυγράμμιση, ο συνδυασμός, το κλείδωμα, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ευαίσθητα δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες σχετικά με:

 • θρησκείας
 • σεξ
 • φυλής ή εθνικότητας
 • πολιτικές επιλογές
 • που ανήκουν σε οποιοδήποτε Ένωση
 • σωματική και ψυχική υγεία
 • δεδομένα σχετικά με τα ποινικά μητρώα.

Γενικές σημειώσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων τα μέλη της ομάδας μας, μας παρέχουν αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία μας. Αυτή η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής έχει σκοπό να περιγράψει πώς DataDiggers εξασφαλίζει την ασφάλεια της αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών μέλη της ομάδας μας, να μας στείλετε, σύμφωνα με το νόμο.

Η επεξεργασία, χρήση, αποθήκευση ή/και την καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που γίνονται αυστηρά σύμφωνα με το νόμο δεν. 677/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας grpanel.datadiggers.ro συνεπάγεται την ρητή αποδοχή της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Αυτή η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, έτσι ώστε να διατηρείται σύμφωνα με τη νομοθεσία ή/και την πολιτική της εταιρείας. Επομένως, είναι σημαντικό να αναθεωρήσει αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε τακτική βάση για να είναι ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. DataDiggers θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημοσιεύσετε ένα σύνδεσμο προς αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σε οποιαδήποτε πρόσκληση έρευνα αποστέλλονται σε μέλη της ομάδας και μέσα από το λογαριασμό του κάθε μέλους.

DataDiggers είναι μια εταιρεία που λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τον κώδικα ΔΠΔ της ESOMAR.

Σε απευθείας σύνδεση cookies
Ένα cookie είναι μια μέθοδος για την αποθήκευση μια μικρή ποσότητα πληροφοριών σε ένα web browser, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο για τα ίδια δεδομένα να επανεισαχθούν κάθε φορά στην ίδια συσκευή. Ο σκοπός της χρήσης των cookies είναι να διευκολύνει την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
Η μειωμένη ποσότητα της χρήσης cookies πληροφορίες αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Εμείς μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα grpanel.datadiggers.ro. Ως εκ τούτου, μπορεί να υπάρχουν τμήματα της ιστοσελίδας που μπορεί να σας ζητήσει να δέχεται cookies.

Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας grpanel.datadiggers.ro έχει την επιλογή να αποδεχθεί, να απορρίψει ή να περιορίζουν την εγκατάσταση των cookies ή να λαμβάνετε προσκλήσεις για την εγκατάσταση των cookies.

εγγυήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής
DataDiggers δεν θα αποκαλύψει τις προσωπικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του σε τρίτους χωρίς τη ρητή συμφωνία των μελών της ομάδας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με βάση τη ρητή συμφωνία των μελών της ομάδας, τόσο στο πάνελ στάδιο της καταχώρισης, καθώς και κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ερευνών ή κατά τη διάρκεια του χρόνου ένα άτομο είναι μέλος του πάνελ μας, ζητώντας από τα μέλη να ενημερώσουν τις πληροφορίες τους σχετικά με την κατανάλωση , τα προσωπικά ενδιαφέροντα, στάσεις κλπ σε τακτική βάση.

Στη φάση της καταχώρισης πίνακα, DataDiggers θα απαιτήσει κάποιες βασικές προσωπικές πληροφορίες: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασης, ημερομηνία γέννησης, το φύλο και τον ταχυδρομικό κώδικα όπου το μέλλον του μέλους πίνακα ζει για περισσότερο από 6 μήνες σε ένα έτος. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι υποχρεωτική για ένα άτομο να ενταχθεί στην οθόνη, όπως είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί η ποιότητα των απαντήσεων στις έρευνες μας. Όνομα Απαιτείται επίσης ως προαιρετικές πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια του χρόνου κάποιος είναι μέλος της επιτροπής οι πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει να περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά): το επίπεδο εκπαίδευσης, τον αριθμό των παιδιών στο νοικοκυριό, την ηλικία και το φύλο των παιδιών, το προσωπικό εισόδημα, το εισόδημα των νοικοκυριών, το μέλος του πάνελ της βιομηχανίας είναι σήμερα που εργάζονται στις διαφορετικές προτιμήσεις για τα αγαθά και τις υπηρεσίες και πολλά άλλα. Συμπλήρωση αυτών των πληροφοριών δεν είναι υποχρεωτική και δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ένταξη στο πάνελ μας, αλλά το πιο λεπτομερείς είναι οι πληροφορίες που παρέχονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα πρόκρισης για μελλοντικές έρευνες.

Ωστόσο, ορισμένες μελέτες έρευνας αγοράς μπορεί να διεξαχθεί μόνο με βάση συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες των μελών της ομάδας, η οποία θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στους πελάτες μας. Τέτοιες μελέτες είναι εκείνες στις οποίες ένα φυσικό προϊόν αποστέλλεται στο μέλος του πάνελ για τους σκοπούς της δοκιμής ή εκείνες στις οποίες ο πελάτης επιθυμεί να πάρει συνέντευξη απ ‘ευθείας τα μέλη της ομάδας μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, DataDiggers θα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση από μέλος της επιτροπής σχετικά με τη συλλογή και την κοινοποίηση της εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα απαιτεί από τους πελάτες τρίτους που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα να υπογράψει ειδική συμφωνία μέσω της οποίας θα δεσμεύονται ότι οι πληροφορίες που θα αυστηρά να χρησιμοποιούνται για σκοπούς έρευνας αγοράς και αποκλειστικά εντός της εν λόγω μελέτης.

DataDiggers μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα των μελών της ομάδας, όταν υπάρχει δικαστική απόφαση στο θέμα αυτό.

Η νομιμότητα της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται πάντα σύμφωνα με το νόμο. Data Diggers Market Research S.R.L. είναι εταιρεία εγγεγραμμένη με την Εθνική Εποπτική Αρχή της Ρουμανίας για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ANSPDCP, www.dataprotection.ro).

Κάθε φορά που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ένα σύνδεσμο προς αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι προσβάσιμες σε οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό πίνακα μέλους. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συλλέγονται τόσο από το πρόσωπο που είναι ή θα είναι μέλος της επιτροπής μας, καθώς και από οποιοδήποτε μέλος αυτού του ατόμου νοικοκυριό/οικογένεια.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ακόλουθες πληροφορίες γνωστοποιούνται στο χρήστη κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • αναγνώριση της νομικής οντότητας που συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα
 • ο σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
 • την επιλογή να ρυθμίσετε τα προσωπικά δεδομένα που ήδη παρέχονται
 • άλλες πληροφορίες που μπορεί να χρειαστεί από περίπτωση σε περίπτωση.

Εάν τα δεδομένα δεν συλλέγονται απευθείας από μέλος του πάνελ, DataDiggers θα διασφαλίσει επίσης ότι μέλος της επιτροπής ενημερώνεται σχετικά με αυτό πριν από την πραγματική έναρξη της συλλογής των προσωπικών δεδομένων.
Χειρισμός τις πληροφορίες των άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με grpanel.datadiggers.ro δεν καλύπτεται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Χαρακτηρίστηκε σκοπούς
DataDiggers γνωστοποιεί εγγράφως το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη στιγμή της συλλογής τους.

Οι σκοποί DataDiggers συλλέγει προσωπικά δεδομένα είναι τα εξής:

 • για να διεξάγει ποσοτικές ή / και ποιοτικές έρευνες αγοράς
 • έτσι ώστε το μέλος της επιτροπής μπορεί να λαμβάνετε ειδοποιήσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται
 • για να διαπιστωθεί αν το μέλος του πίνακα είναι επιλέξιμη για το μέλλον ποσοτικές ή/και ποιοτικές έρευνες αγοράς
 • να ενεργήσει σύμφωνα με το νόμο.

Αν DataDiggers πρέπει να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για διαφορετικό σκοπό από ό, τι είχε αρχικά κοινοποιηθεί στα μέλη της σε απευθείας σύνδεση πίνακα, θα κάνει αυτό που είναι γνωστό ότι τα μέλη της σε απευθείας σύνδεση πίνακα πριν από την πραγματική χρήση αυτών των προσωπικών δεδομένων. Το μέλος της επιτροπής πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή έτσι ώστε τα προσωπικά του/της δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων που πρέπει να γίνουν χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη συμφωνία.

DataDiggers δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα για άμεση εμπορική προώθηση, προώθησης, διαφήμισης ή την πώληση οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών.

συλλογή Περιορισμένα δεδομένα
DataDiggers συλλέγει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση διεξαγωγή κοινωνιολογική έρευνα εντός των φυσιολογικών παραμέτρων ποιότητας. Εμείς ποτέ δεν συλλέγουν περισσότερα προσωπικά δεδομένα από ό, τι είναι αναγκαίο για το σκοπό που αναφέρεται. DataDiggers επεξεργάζεται μόνο τις πληροφορίες που είναι σχετικές και κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

διάρκεια διατήρησης Περιορισμένα δεδομένα
DataDiggers διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα μέλη της επιτροπής μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα, εφ ‘όσον είναι απαραίτητο να το δηλωμένο σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Ανάλογα με τον αρχικό σκοπό ανέφερε η διάρκεια ζωής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να διαφέρουν. Οι προσωπικές πληροφορίες που δεν είναι πλέον σχετικά ή αναγκαία για τον δηλωθέντα σκοπό θα καταστραφούν.

Η συγκατάθεση του μέλους του online πίνακα
DataDiggers δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των μελών της σε απευθείας σύνδεση πίνακα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους, εκτός αν ο νόμος επιτρέπει ότι η χρήση των δεδομένων μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη συμφωνία.
DataDiggers θα ενημερώσει τα μέλη της σε απευθείας σύνδεση πίνακα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πριν ή κατά τους οποίους συλλέγονται.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μια λίστα των ερωτηθέντων που παρέχονται από τρίτους θα διασφαλίσουμε ότι οι ερωτηθέντες στον εν λόγω κατάλογο έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για να έχουν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, πριν από τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από DataDiggers.
Τα μέλη της online panel έχουν το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε μελέτη. Αυτό δεν επηρεάζει την ιδιότητα του μέλους του πίνακα με οποιονδήποτε τρόπο.
Μερικές φορές, μερικές μελέτες απαιτούν συνέντευξη από το τηλέφωνο ή πρόσωπο με πρόσωπο. DataDiggers πάντα θα απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση των μελών της σε απευθείας σύνδεση πίνακα για να συμμετέχουν σε τέτοιες μελέτες. Είναι εντελώς η επιλογή του μέλους του online πίνακα, αν αυτός/αυτή θέλει να συμμετάσχει ή να αρνηθεί τη συμμετοχή σε αυτούς τους τύπους των μελετών. Εάν ένα μέλος της σε απευθείας σύνδεση πίνακα συμφωνεί να συμμετάσχει σε μια έρευνα από το τηλέφωνο ή πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό σημαίνει ότι αυτός/αυτή έχει δώσει τη συγκατάθεσή του/της για την επεξεργασία των προσωπικών του/της πληροφορίες απαραίτητες για να διεξαγάγουν τη μελέτη αυτή. Στη συνέχεια, εάν το μέλος της σε απευθείας σύνδεση πίνακα θέλει να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του/της δοθεί στην επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών, αυτός / αυτή μπορεί να το κάνει μέσα από γραπτή ειδοποίηση που αποστέλλεται σε αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panelsupport.gr@datadiggers-mr.com.

DataDiggers αποφεύγει τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών θεωρείται ευαίσθητο: τα δεδομένα σχετικά με τη θρησκεία, το φύλο, την πολιτική, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τη σωματική και ψυχική υγεία και ποινικό μητρώο. Ωστόσο, αν αυτό είναι απαραίτητο για να συλλέξει ορισμένες ευαίσθητες πληροφορίες, προκειμένου να προβεί σε έρευνα, DataDiggers θα πάρει τη γραπτή συγκατάθεση του μέλους του online πίνακα πριν από τη συλλογή των ευαίσθητων πληροφοριών.

Δήλωση
Τα DataDiggers μέτρα ασφαλείας χρειάζεται για να αποτραπεί ο κίνδυνος απώλειας, κλοπής, μη εξουσιοδοτημένης συλλογή, αποκάλυψη, αντιγραφή, τροποποίηση ή καταστροφή των προσωπικών δεδομένων των μελών της σε απευθείας σύνδεση πίνακα είναι:

 • ασφαλές και περιορισμένη πρόσβαση σε γραφεία και υπολογιστές που αποθηκεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, βασίζεται στη μοναδική κάρτα πρόσβασης ή/και μοναδικό κωδικό πρόσβασης
 • Πρόσβαση περιορισμό των εργαζομένων σε προσωπικά δεδομένα
 • χρησιμοποιώντας το ισχυρό λογισμικό anti-virus για να αποτρέψει την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού που μπορεί να επηρεάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται
 • χρησιμοποιώντας το μοναδικό χρήση κωδικού πρόσβασης.

τους διευθυντές και τους υπαλλήλους μας να σέβονται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών που κατέχουν. Η πρόσβαση στο λογαριασμό του μέλους του πίνακα προστατεύεται από μια μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης, έτσι ώστε μόνο το μέλος της επιτροπής μπορεί να έχει πρόσβαση του/της προσωπική πληροφορία.

Τα μέλη του πάνελ ζητήθηκε ποτέ να αποκαλύψει τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού του/της σε τρίτους. Είναι επίσης σημαντικό να αποσυνδεθείτε από την πρόσβαση grpanel.datadiggers.ro και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Web, ειδικά όταν η ιστοσελίδα ήταν προσβάσιμο από ένα δημόσιο τερματικό σταθμό ή από μια συσκευή που χρησιμοποιείται από άλλα μέλη του νοικοκυριού. DataDiggers ρωτά ποτέ τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του ένα μέλος της επιτροπής.

υπαλλήλους και διευθυντές μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας το μέγιστο μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ανεξάρτητα από το πού έχει πρόσβαση στα δεδομένα.

Ατομική πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

τα μέλη της ομάδας μας έχουν πάντα τη δυνατότητα να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να μας ζητήσετε να αλλάξετε ή να τα διαγράψετε. Αυτό μπορεί να γίνει με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης για να panelsupport.gr@datadiggers-mr.com. DataDiggers θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να απαντήσει αμέσως οποιαδήποτε έρευνα και να παρέχει στον αιτούντα με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

DataDiggers δεν μπορούν να παρέχουν τα μέλη της ομάδας με πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά τους δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • κατά την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μπορεί να αποκαλύψει εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες
 • κατά την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αποκαλύψουν προσωπικά στοιχεία των άλλων μελών του πάνελ
 • όταν τα δεδομένα συλλέχθηκαν σύμφωνα με το νόμο, χωρίς τη συγκατάθεση του μέλους της ειδικής ομάδας
 • όταν τα δεδομένα συλλέγονται για νόμιμους σκοπούς (π.χ. ως μέρος μια νομική έρευνα).

Όποτε DataDiggers δεν μπορεί να εκπληρώσει το αίτημα ενός μέλους του πάνελ ζητούν να έχουν πρόσβαση σε του/των προσωπικών δεδομένων της, το μέλος του πάνελ θα ενημερωθεί γραπτώς για το λόγο της άρνησης.

Κάθε μέλος της επιτροπής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει του/των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ιδιότητας του μέλους συνδεθείτε στο λογαριασμό του/της στο grpanel.datadiggers.ro. Εάν ένα μέλος της επιτροπής έχει ξεχάσει τον κωδικό του/της, αυτό μπορεί να ανακτηθεί κάνοντας κλικ εδώ. Επίσης, η ιδιότητα του μέλους του πίνακα μπορεί να διαγραφεί με ένα απλό κλικ στο αντίστοιχο κουμπί βρείτε στην ενότητα “Ενημέρωση προφίλ” του κάθε λογαριασμού μέλους του πάνελ.

Επαφή
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο panelsupport.gr@datadiggers-mr.com ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα που θα βρείτε στο η σελίδα επικοινωνίας.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome