Όροι και προϋποθέσεις ιστοσελίδα

Με την πρόσβαση στο grpanel.datadiggers.ro, συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους:

Πνευματική ιδιοκτησία
Όλα τα συστατικά του παρόντος δικτυακού τόπου (π.χ. τα στοιχεία του σχεδιασμού, κειμένου, εικόνας, κώδικα προγραμματισμού, το λογότυπο, σήμα, σύμβολο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι τοποθετημένα σε κάθε σελίδα του δικτυακού τόπου) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Data Diggers Market Research S.R.L., νόμιμου ιδιοκτήτη του σήματος της DataDiggers.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου δεν μπορούν να αναρτηθούν, μεταδοθούν, διανεμηθούν ή να διατεθούν με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ή σε άλλη ιστοσελίδα, online υπηρεσία ή φόρουμ χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Data Diggers Market Research S.R.L..

Γενική σημείωση
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα παρέχονται ως γενικές γνώσεις και δεν αντιπροσωπεύουν επιχειρηματικές συμβουλές ή υποστήριξη για επιχειρηματικές αποφάσεις. Η Data Diggers Market Research S.R.L. δεν εγγυάται την ακρίβεια των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προσφέρει αυτή η ιστοσελίδα.


Δεν είμαστε νομικά υπεύθυνοι σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της ασφάλειας, αδυναμίας απόκτησης πρόσβασης στη grpanel.datadiggers.ro ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία του συστήματος. Κάτω από οποιαδήποτε περίσταση ή συμβάν η Data Diggers Market Research S.R.L. δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλειες, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου ή/και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Διάφορα Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου της ιστοσελίδας και τους παρόντες όρους οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome